Investering i solceller gir både en bedre miljøprofil og en større økonomisk trygghet når det gjelder dagens økende strømpriser. De seneste årene har teknologien blitt vesentlig utviklet og er nå et kommersielt produkt for både privat og næring. Dagens paneler er ment til å vare i over 50 år. Det er derfor viktig når man skal gjøre en slik vesentlig investering at man velger en profesjonell aktør for prosjektering og montering! 

  • Spar penger på strøm

  • Lang levetid og lite vedlikehold

  • Fornybar energi er miljøvennlig

  • ABC Elektro både prosjekterer og monterer

  • Utarbeidelse av produksjonsrapport

Derfor bør du investere i solceller:

Solceller gir deg en gylden anledning til å bidra mot det grønne skiftet. Solceller er kommet for å bli, og i fremtiden vil vi se flere krav fra myndighetene for å få forbrukerne til å investere i denne type teknologi både for privat og næring. Det kan være mye penger å spare på å begynne å produsere miljøvennlig og fornybar energi. Det er verdt å merke seg at investering i solceller må gjøres med et langsiktig perspektiv i tankene. I de fleste tilfeller vil besparelsen du får på strømregningen din gjøre at investeringen er nedbetalt innen 8-15 år. I tillegg bidrar solcelleanlegg til en vesentlig verdiøkning på bygningsmassen og være noe fremtidige kjøpere vil se på som positivt. Som privatkunde får du også støtte fra Enova når du velger å investere i solceller. Panelene krever lite vedlikehold og har lave driftskostnader i løpet av levetiden.

Erfaring og kompetanse:
Hos Abc Elektro har vi kompetansen til både å prosjektere og montere ditt solcelleanlegg! Vi tilbyr gratis forprosjektering og priser anleggene nøkkelferdig inkludert oppmelding og tilkobling av selve solcelleanlegget til eksisterende el anlegg i boligen. Ved å velge en installatørbedrift som kan gjøre prosjekteringen inhouse, slipper man å vente på lang behandlingstid hos grossistene. Dette vil gi deg som sluttkunde kortere ventetid med tanke på komplett leveranse av ditt anlegg. I tillegg bruker vi anerkjente prosjekterings- og analyseprogramvarer som vil gi realistiske årsproduksjonstall på din adresse. Programmet utfører også skyggeberegninger for å gi en så nøyaktig rapport på anslått produksjon som mulig av nettopp ditt tak.

Dette synes jeg høres interessant ut og jeg vil vite mer!

Jeg godtar at utfylt informasjon lagres så jeg kan bli kontaktet *