Nødlys

Nødlys i gang

Nødlys sørger for å opprettholde nok lys for å sikkert kunne navigere ut av et bygg selv når den kunstige belysningen i bygget forsvinner. Et nødlysanlegg har tre elementer, markeringslys, ledelys og antipanikkbelysning.

 

ABC Elektro kan hjelpe deg med både prosjektering og montasje av nytt nødlysanlegg, i tillegg til å drifte eksisterende anlegg. Vi kan levere både sentralisert og desentraliserte anlegg. I tillegg kan vi levere adresserbare anlegg for enklere vedlikehold for driftspersonell eller vaktmester.