Brannalarm

Det er ingen tvil, røykvarslere redder liv!

 

Vi selger alt fra de helt enkle røykvarslerne med 10års levetid på batteriet, trådløse seriekoblede røykvarslere som du kan putte rundt om i huset ditt (varsler 1, varsler alle) og helt til et adresserbart brannvarslinganlegg for næring, industri og offentlige bygg.