Et trygt og godt elektrisk anlegg gir langt bedre nattesøvn. Norge er på verdenstoppen i bruk av elektrisk energi for både komfort, oppvarming og matlaging. Nå med et økende omfang av lading til elektrisk kjøretøy, er risikoen stor for at det elektriske anlegget kanskje ikke er dimensjonert for dagens økte forbruk, noe som igjen kan sette liv og verdier i stor fare.

  • Kontroll utført av kvalifisert elektriker

  • Nemko-sertifiserte el-kontrollører

  • Tilstandsrapport v/ kjøp&salg

  • Avdekker farlige feil

 

Kontroller det elektriske anlegget i boligen din.

 

Fire av ti boligbranner i Norge kommer av feil bruk av elektriske apparater eller feil på det elektriske anlegget. Som boligeier er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand. Nesten 20% av alle boligeiere har selv foretatt reparasjoner eller annet arbeid i sin bolig som krever autorisert elektriker. Hvis det oppstår et branntilløp eller en brann hvor årsaken kan knyttes til at det er utført ufaglærte elektriske arbeid i boligen, er sannsynligheten stor for redusert erstatning fra forsikringsselskapet, som i verste fall kan nekte deg erstatning i oppgjøret.

Hva er forskjellen på en el-sjekk og en brannforebyggende elkontroll?
En el-sjekk er rett og slett en forenklet visuell og stikkprøvebasert kontroll av det elektriske anlegget og de artiklene det som oftest er problemer med i form av slitasje og / eller varmgang.
En brannforebyggende elkontroll derimot, er en dyptgående og omfattende kontroll av anlegget, gjennomført av en elektriker med minst 3 års erfaring i faget, med eget kurs og bestått eksamen som elkontrollør i regi av et akkreditert selskap. Her sjekkes majoriteten av koblingspunkter, og det termograferes i energikrevende punkter i anlegget, som sikringsskap, VVB osv. Du får en grundig tilstandsrapport etter kontrollen, og en rapport uten avvik, eller der eventuelle avvik er lukket i ettertid av en autorisert installatør, vil hos de alle fleste forsikringsselskap gi redusert forsikringspremie.
Det er også denne type kontroll som må være gjennomført innenfor de siste 5 år når du selger en bolig og ikke skal få anmerkning på salgsrapporten.

Hva koster en el-sjekk?
El-sjekk eller elkontroll av boligen vil variere og er avhengig av størrelsen på boligen din. Hos oss får du fastpris på el-kontroll av boligen din, men for å kunne gi deg en fastpris på disse kontrollene er vi avhengige av litt mer informasjon som størrelsen på boligen din.

Dette synes jeg høres interessant ut og jeg vil vite mer!

Jeg godtar at utfylt informasjon lagres så jeg kan bli kontaktet *