Termografi

Termografi gulv

Et termografikamera kan avdekke varmgang og uregelmessigheter uten å verken fysisk berøre komponenter, eller forårsake driftstans ved å måtte kutte strømmen.

Vi kan utføre en enkel tilstandsrapport eller ut utvidet kontroll med termografikamera for å avdekke varmgang som normalt ikke kan oppdages ved en visuell kontroll. Vår kontrollør har kompetansen som kreves etter å ha bestått praktisk og teoretisk eksamen ifra Nemko.

 

 

Et par gode eksempler på nyttigheten av termografikamera kan være følgende:

Scenario1:
Her er en helt vanlig skjøteledning som noen har koblet til en liten varmevifte på 1000W, godt og brukt. Med det blotte øyet ser alt ut som normalt og kursen tåler 3600W belastning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med et termografikamera er situasjonen annerledes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Her kan man se at midt inni skjøteledningen er det 58.1 varmegrader, man ser også varmeutvikling inn i skjøteledningen og inni det ene støpte som er til varmeovnen. Denne skjøteledningen burde vært kastet og støpslet til varmeovnen burde vært byttet. Årsaken er at tidenes tann hvor man kanskje drar i ledningen når man skal koble ifra, sammen med at man lager skarpe bøyer rett før ledningen går inni støpslet, gjør at det blir dårlig kontakt som man ikke ser, også blir det varmgang.

Kunden har kjøpt ny skjøteledning og varmeovnen har fått en egen stikkontakt.

 

Scenario2:

Her har vi et gulv hvor kunden synes/føler det er kalde områder å gå på i leiligheten. Med det blotte øyet er det umulig å se hva som er gjort, uten å rive opp gulvet. Dette tar tid og koster penger!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Med et termografikamera kan vi enkelt se at det er installert varmefolie under gulvet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Folien kan se ut som er lagt med for stor avstand. I tillegg kan ikke kunden vise til dokumentasjon på når det er blitt lagt, beregninger for effekt kontra valgt gulv og hvilken regulatorfunksjon som er installert. Dette er et mulig indikasjon om at forrige huseier har gjort en egeninnsats og lagt varmefolien på egen hånd.
Her sitter da den nye huseieren med et gulvvarmesystem som er installert feil. I tillegg er også temperaturen altfor høy for denne type gulv og det er allerede kommet tegn på at gulvet som er lagt, ikke trives med varmen. Første tegnet er at det knirker når du går på dette, fordi treverket er blitt tørt og har krympet, over tid vil parketten sprekke opp og bli permanent ødelagt. Eneste måten å utbedre dette på, er å fjerne gulvet, korrigere eller i værste fall bytte ut folien og legge gulvet på nytt.