• 1425 words7,3 min read

    Smarthus er et ord du leser om nesten daglig, gjerne også i sammenheng med strømsparing. Men hva er egentlig et smarthus og hva kan det gjøre for deg?