Vi sender normalt sett faktura ut elektronisk til din registrerte epostadresse ved slutten av måneden, har vi ikke fått din epostadresse, sendes fakturaen ut per post.