Et tilbud er en fastpris som gir deg forutsigbarhet for hva oppdraget kommer til å koste, innenfor de forutsetningene som er satt. Disse skal være tydelig nevnt i tilbudet hva som er inkludert. Oppstår det endringer, vil dette være utenom og regnes som tillegg.

Estimat er en sum oppgitt på hva vi erfaringsmessig kan si oppdraget kommer til å koste, men prisen kan komme både over og under estimat. Vi varsler så fort som mulig hvis vi oppdager endringer som vil påvirke prisen.

Timesbasert oppdrag er det som er standard der annet ikke er avtalt, du vil dermed kun betale for faktisk medgått tid og ikke noe ekstra.