Avtale om nedbetalingsordning er selvsagt mulig, ta kontakt med oss i forkant eller senest utgangen av forfallsdato så finner vi en løsning som passer for deg.